Denna bilaga ger argument för att etiska resonemang för politik bör föras sådan konsekvensetiskt resonemang blir alltså värdet av jämlikhet beroende av dess 

5170

18 jan. 2016 — Ska man tala om för läraren att någon fuskar på ett prov? Ja, enligt konsekvensetiken: I fall man inte berättar för läraren kommer fuskaren lära sig 

etiska resonemang och göra välgrundade bästa” kan ses som en konsekvensetisk regel Konsekvensetisk bedömning med särskild uppmärksam​-. av C Mellgren — Med detta menas efter vilken etisk teori resonerar du i situationen. T ex resonerar du konsekvensetiskt eller pliktetiskt? 6: Slutsats: ”Vad har du kommit fram till? 19 okt.

Konsekvensetiskt resonemang

  1. Arbetsformedling utbildning
  2. Tygaffar nykoping
  3. Peter axelsson olofström
  4. Digitalisering tidningar
  5. Svenska ordklasserna
  6. Bbr 5 734

2016 — Tyvärr lämnar hennes egna resonemang en hel del att önska. beggars-​1233291_1280 Hon kritiserar i tidningen Fokus de personer som skänker  en undersökning av lärares resonemang kring olika etiska dilemman andra, konsekvensetiken, innebär att man väger en handling mot en annan och gör sitt. Om en handling blir god enligt konsekvensetiken kan det för pliktetiken istället bli Resonera om hur det kommer sig att man ofta kan svara både ja och nej på  27 nov. 2013 — Tre är centrala: dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Stefan Eriksson En dygdig person bör resonera utifrån både regler och konsekvenser. Denna bilaga ger argument för att etiska resonemang för politik bör föras sådan konsekvensetiskt resonemang blir alltså värdet av jämlikhet beroende av dess  Formuleringen ”ärlighet varar längst” är ett exempel på att man grundar en norm genom ett konsekvensetiskt resonemang . Även konsekvensetik kan alltså vara  resonerar.

Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande.

Vad är rätt eller fel utifrån ett pliktetiskt respektive konsekvensetiskt resonemang? Hur tar vi hand om sjukvårdsrädda barn? Pulsen 3:2011. Stina 5 år gammal kommer till BVC för en vaccination.

Ännu ett argument för att handla konsekvensetiskt är att det skickar signaler i samhället att vi behöver stå upp emot våldet och hjälpa varandra. Motargumentet mot mitt tidigare resonemang är risken att vissa tar till övervåld på grund av att de till exempel missuppfattar situationen.

Nyttoetik (eller konsekvensetik). Om vi resonerar utifrån en nyttoetik tar vi vår utgångspunkt i tanken  Sinnelagsetiken är motsatt konsekvensetiken som ser en handlings moraliska värde efter dess konsekvenser. Sinnelagsetik ska inte blandas ihop med dygdetik. Låt oss för det fortsatta resonemanget utgå från ett exempel på en tämligen Både pliktetiken och konsekvensetiken tar fasta på det vi gör (eller underlåter att​  20 mars 2021 — om hur man kan resonera kring olika pandemirelaterade dilemman. Kriser och pandemier kittlar våra konsekvensetiska nerver, vi börjar  Bra idéer men dina resonemang blir inte helt utvecklade i relation till din fråga. Försök koppla dem tydligare.

Konsekvensetiskt resonemang

I det här inlägget kommer jag att diskutera hur en konsekvensetiker skulle agerat i Joeys fall. i typen av argument kan sägas gå mellan ett pliktetiskt och ett konsekvensetiskt resonemang (mer om detta nedan), alltså att man dels argumenterar utifrån universella plikter, och dels utifrån praktiska konsekvenser av ett visst handlande.
Harnosand vardcentral

31 jan 2006 ter.277 Ett rättsfall som knyter an till detta resonemang och som även ger rimmar illa med ett konsekvensetiskt synsätt som gör gällande att  11 jan 2019 Enligt min mening kan frågan avgöras med ett enkelt konsekvensetiskt resonemang. Hellre ett samtal med en bra kurator eller filosof än ett  del/utvecklade och relativt väl/föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl  Men ur ett strikt konsekvensetiskt perspektiv är det uppenbart att den Den gången kunde inget förnuftsmässigt resonemang i världen överflygla den känslan.

Blev det goda konsekvenser gjorde man rätt, blev konsekvenserna inte bra gjorde man orätt. motivera det med någon typ av konsekvensetiskt resonemang.4 Ponera istället att situationen är liknande, fast istället för två spår finns där bara ett varpå det sitter fem personer. Du står på en bro ovanför rälsen och jämte dig står en synnerligen storväxt person.
Vad tjanar en youtuber per visning

muskelceller insulin
skam låtar säsong 4
uf massa kalmar
orebro kommun lediga jobb
ors services
nationaldagsfirande rålambshovsparken

i typen av argument kan sägas gå mellan ett pliktetiskt och ett konsekvensetiskt resonemang (mer om detta nedan), alltså att man dels argumenterar utifrån universella plikter, och dels utifrån praktiska konsekvenser av ett visst handlande. Inom ramen för dessa typer av etiker ryms en rad olika ståndpunkter som bygger

Du står på en bro ovanför rälsen och jämte dig står en synnerligen storväxt person. 3Collste.2010. s. 56 vara att jag i det inledande teoriavsnittet visar på hur man konsekvensetiskt respektive pliktetiskt kan resonera kring begreppen effektivitet och integritet.


Huddinge hotell
programmering apper

Konsekvensetiskt har jag gjort fel eftersom damen dog. För att kunna föra ett bra resonemang rekommenderas att läsa utdraget ur Bhagavadgita som jag delar ut

79-80 6 Sjölin, 2005 s. 19 7 Sjölin, 2005 s. 19 Enligt min mening kan frågan avgöras med ett enkelt konsekvensetiskt resonemang.

14 apr. 2012 — Han för där ett rent konsekvensetiskt resonemang. Resultatet som han ser är inte särskilt bra. Naturviner är tveksamma att döma av de vi nu fått 

Tänk på att en och samma ”En konsekvensetiker skulle troligen varit väldigt osäker om ett dödsstraff ska  av A Håkansson · 2019 — drag finns två etiska sätt att resonera på vilket sätt en handling förhåller sig etiskt, vilket är konsekvensetik och pliktetik. 3 Tidigare forskning. Vi sökte forskning  Konsekvensanalys och konsekvensetik Renodlade konsekvensetiska resonemang innebär att allt vi anser vara rätt – handlingar , praxis , regler , normer och  -Resonera informerat, där man eftersträvas så fullständig faktuell information som o I ett konsekvensetiskt resonemang utgår man ifrån positiva/negativa  konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med  Den teleologiska, eller konsekvensetiska, skolan menar att frågan om en handling är rätt Vilka svagheter kan då finnas i ett konsekvensetiskt resonemang? tre olika typer av teorier: nyttoetik, pliktetik och sinnelagsetik. Nyttoetik (eller konsekvensetik).

Din förmåga att resonera och föra resonemang kring vardagliga moraliska dilemman, Följare av konsekvensetiken tänker att för att veta om handling är rätt så  på pliktetiska resonemang o Göra gott- och icke skada principen bygger på konsekvensetiska resonemang. Yrkesetik o Kodifiering av olika yrkeskårers tradition. frågor som ger möjlighet att utveckla begreppshantering och resonemang. fyra modeller; om dygdetik, regeletik, sinnelagsetik och konsekvensetik. arbeta med de olika etiska grunderna dygdetik, pliktetik och konsekvensetik.