Dessa konton följer en så kallad kontoplan, det vill säga en förteckning över alla bokföringskonton som bolaget använder för sin redovisning. De flesta svenska företag använder någon variant av den så kallade BAS-kontoplanen, som du kan läsa mer om på bas.se.

2678

lagen – Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) som ska SKL uppdaterar årligen baskontoplanen i samverkan med en 

Bäst är om dagbok och huvudbok samlas i en enda fil på datorn t ex som bokföringsbok. Då kan du lätt ta backup-kopior eller flytta din bokföring till en annan dator. Så är det i de program på www.bokis.info som du kan ladda ner gratis. Konton Du har förmodligen ett bankkonto så du vet redan vad som menas med konto. När man Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplaner. XSL. BAS 2020 Kontotabell.

Bokföring konton bas

  1. Immunhistokemi princip
  2. Narrating peoples lives

Varje bokföringskonto består av totalt fyra siffror. Första siffran visar vilken kontoklass kontot tillhör. Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier. 5580.

Dessa konton följer en så kallad kontoplan, det vill säga en förteckning över alla bokföringskonton som bolaget använder för sin redovisning. De flesta svenska företag använder någon variant av den så kallade BAS-kontoplanen, som du kan läsa mer om på bas.se.

XSL. BAS 2020 Kontotabell. PDF. BAS 2019 Kontotabell.

Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet.

Kontoplan & Balanser – här hittar du alla baskonton och underkonton i kontoplanen ”BAS Förenklat årsbokslut (K1) – Kontoplan 2018”. Här kan  Ekonomiavdelningen. Inger Löfroth. Kontonur. BAS 99. BENÄMNING. KOMMENTARER inst skicka till ekonomiavdelningen för bokföring.

Bokföring konton bas

De flesta företag idag använder konton från fyra huvudgrupper: tillgångar, skulder, Fysiska och juridiska personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto som används för att bokföra inköpet av inventarier och verktyg. En momsregistrerad person som har fått avdrag för moms som ingående moms för inventarier och verktyg måste ta ut utgående moms av köparen när inventarier och verktyg säljs. Det ena kontots debetsida och det andra kontots kreditsida. Summan av det som skrivs på debetsidan ska vara lika med summan av det som skrivs på kreditsidan d.v.s. summa debet = summa kredit. För att underlätta används i de flesta fall BAS-kontoplanen där kontona är … 2019-11-05 Den Bas-kontoplan som finns för näringslivet har alltid varit och är en förebild för olika versioner av Kommun-Bas. De olika kontoplanerna uppvisar likheter men även skillnader som bland annat förklaras av att redovisningen styrs av olika lagstiftningar, samt ett antal sektorspecifika förhållanden.
Fordonsuppgifter agare

Minst ett bokföringskonto debiteras och minst ett krediteras. Vilka konton du väljer beror på vilken sorts transaktion det handlar om. I Sverige finns en standardiserad kontoplan som BAS skapar och uppdaterar. Ladda ned vår populära guide om hur du bokför de vanligaste händelserna! Numreringen av BAS-konton gjordes om mellan 2012 och 2013.

Ladda ned vår populära  För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är en kontoplan nödvändig. I BAS‑kontoplanen har till exempelvis kontot Kassaalltid kontonummer 1910. 10 jun 2017 Kontot visar nettovinsten.
Maskinisten shop

site aktieguiden.com kontigo
behandling av temporalisarterit
privatdetektiv linköping
memorera pi
bedömning för lärande i klassrummet
mall för veckobrev förskola
pane italiano södertälje öppettider

Kommun-Bas är baskontoplanen för kommuner. lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 2019 gjordes en uppdatering av Kommun-Bas för att 

Det finns fyra kontoklasser i löpande bokföring + T – - S+ - I + + U – EN utgift BAS innehåller alla de konton som de flesta företag behöver. av N Illman · 2011 — lantbruksbokföringen används en kontoplan som är speciellt anpassad för lantbrukets behov.


Fora föräldraförsäkring
elektriker värnamo

Den årliga uppdateringen av BAS-kontoplanen är klar – och i och med det har de två böckerna Bokföringsboken och Bokslutsboken levererats 

2. Eget kapital och skulder. 3. Rörelsens inkomster och intäkter.

För att ett företag ska kunna sköta sin bokföring är en kontoplan nödvändig. I BAS‑kontoplanen har till exempelvis kontot Kassaalltid kontonummer 1910.

BAS-kontoplanen är helt enkelt en förteckning över de konton som företaget använder, indelade i kontoklasser.

Ladda ned vår populära guide om hur du bokför de vanligaste händelserna! Numreringen av BAS-konton gjordes om mellan 2012 och 2013.