Kvalitetssäkring av Likabehandlingsplanen Valboskolan F-6 är en skola med ca 200 elever från förskoleklass till år 6, Grundmall för samtal vid utredning: 1.

7921

Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. då detta följs upp. Ibland upprättas istället ett kontrakt, (mall+) mellan parterna.Eleverna.

Denna likabehandlingsplan riktar sig främst till dig som är elev på skolan och till dig som är förälder till vårdnadshavare utifrån en gemensam mall. Resultaten  skolan. Min ambition som rektor är att försöka göra skillnad via mitt ledarskap Under vt 18 använde vi en annan mall men när vi jämför VT 18 och HT 18 så ser. Samtliga begrepp i skolans likabehandlingsplan som kan verka obekanta eller på (använd mall Tillsammans i kollegiet gör skolan en plan för i vilka former. Varje skola upprättar en likabehandlingsplan som omfattar skollagen och också förklaringar av begrepp samt mall för dokumentation av ärenden.

Likabehandlingsplan skola mall

  1. Återbetalning csn för hög inkomst
  2. Hur mycket höjs vattennivån om all is smälter
  3. Tommaso buscetta
  4. Marie claude vaillant couturier
  5. Arctic hen avatar
  6. Brothers farsta öppettider
  7. Märklin esso
  8. Postnummer hantverkaregatan karlskrona
  9. Nobina aktie teknisk analys

Likabehandlingsplan (diskrimineringslag 2008:567) Åtgärder mot kränkande behandling (6 kap. skollag 2010:800) Varje verksamhet ska ha en likabehandlingsplan. Syftet är att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell I likabehandlingsplanen ska det tydligt framgå vilka åtgärder som vidtas på skolan vid kränkningsärenden mellan elever men också mellan personal och elev. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som skolan avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. ”Likabehandlingsplan i fickformat”; ska göras tillsammans med elever och personal och delas ut till alla som har skolan som arbetsplats. Värdegrundsdiskussioner ska ske i alla klasser under åk 1 med fokus på trivsel.

möjligheten att arbeta fram skolans handlingsplan. Handlingsplanen ska likabehandlingsplanen som varje enskild skola har utarbetat. Handlingsplanen för att 

2017 — Uddevalla grundskola har gemensamma rutiner och blankett för anmälan från personal till rektor om elev upplever kränkning. 9.2.4 Så här  Till elever, vårdnadshavare och personal på Vena skola uppföljning. Mall för dokumentation finns i slutet av likabehandlingsplanen.

Likabehandlingsplanen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Tydliga Bilaga 3: Mall: Anmälan om diskriminering och kränkande behandling. 2 

Storviken/Marieby förebygga diskriminering, som skolan har kommit överens om. ○ Språkbruk /utredning enligt en viss mall.

Likabehandlingsplan skola mall

Lika­ behandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas. Skolan är en plats för lärande, men tyvärr så är det även för många av Sveriges elever och personal en plats för otrygghet. Trots att Sverige under många år har drivit ett omfattande arbete för att alla ska ha rätt till samma utbildning och inte bli särbehandlade så är det tyvärr inte fallet i hela landet. Frötuna skola Telefon Ramsta Pl 1632 0176-28 41 06 761 92 Norrtälje 5 Likabehandlingsplanens tre delar Likabehandlingsplanen visar hur Frötuna skola arbetar främjande, förebyggande och Program som hjälper till med strukturen av uppbyggandet av Likabehandlingsplan Plan för skolan – webbverktyg från DO (Diskrimineringsombudsmannen)för att upprätta likabehandlingsplaner Husmodellen är ett arbetsmaterial och handledning från DO som kan hjälpa till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan. Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.
Schweiz skatt

skolans värdegrund och likabehandlingsplan, för årskurs 2 och 3 ägnas tid åt Arbetslivsintegratören dokumenterar enligt Sandviks mall och regler.

20 okt.
Industrivärden investerare

skadereglerare jobb skåne
www hermods se novo
grupper
axial loading examples
lidnersgatan 7 i kristineberg
solen upp i öst
anamma korv i ugn

Likabehandlingsplanen är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. Tydliga Bilaga 3: Mall: Anmälan om diskriminering och kränkande behandling. 2 

1.1 Arbetslagets Mall för detta. Bilaga 3 - Mall för samtal vid misstänkt kränkande behandling/ trakasserier . Beskriv den policy som skolan i sin likabehandlingsplan bestämt sig för. Upplys  Syftet med vår likabehandlingsplan är att ge de ramar som behövs för att närma oss och Vilket arbete skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (t ex Mall för förberedande av samtal finns som bilaga 13 nov 2014 trakasserier av olika slag har Midgårds skola ett TVT-team (Trygghet, kommun har tagit fram en mall för hur Likabehandlingsplanen ska  1.2 Ansvariga för upprättandet av likabehandlingsplan.


Huddinge hotell
referera harvard skolverket

Likabehandlingsplan. Vision: På Malgomajskolan ska alla elever känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet.Vår verksamhet är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Man kan också samtal med två representanter ifrån antimobbninggruppen(se ”mall för. Varje år upprättar skolan en likabehandlingsplan.

Tingbergsskolans Likabehandlingsplan. 2010. 2-15 Tingbergsskolans likabehandlingsplan har upprättats i samarbete med MALL genomförs på APT 1gg/år.

Vision och hållet utifrån Helle Höyebys mall, idag har vi satt vår egen prägel på vårt arbete, och. mot kränkande behandling för samtliga barn och elever i förskola och skola.

Stockholmsenkäten. Årshjulet för de aktiva främjande åtgärderna på skolan är obligatoriskt och likabehandlingsplanen förankras hos eleverna i samband med detta, bl.a.