Socionom, fil. mag. i socialt arbete och fil. mag. i praktisk kunskap. Handledarutbildning och steg 1, psykoterapiutbildning. Sedan 2018 eget konsultföretag www.feliziaconsulting.se där jag handleder professionsgrupper, erbjuder stöd och ledning av utvecklings- och innovationsprocesser, föreläser och utbildar. Du kan nå mig genom mail:

4772

På Avancerad nivå Examen i Handledningens metod i socialt arbete I & Handledningens metodik i socialt arbete II. Mental Trainer Practitioner Skandinaviska 

Jag är handledarutbildad i psykosocialt arbete vid Göteborgs universitet. Jag har ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska hemvist är systemisk och  Status i arbete med handboken MSB:s arbete vid olyckor, kriser och krig Informationssäkerhet - Taktisk informationssäkerhetskurs · Insatsmetodik för ras-, skred- Att lära stort från små incidenter : en handledning med fokus på att utvärdera i den socialt fragmenterade staden · Bostadsbränder på områdesnivå, DeSO  För att YH-utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera mycket i grupp och med dina studiekamrater. Hjälp och handledning. Alla  Ledarskap och pedagogik · Pedagogik och metodik samtalsmaterial som tar upp frågor kring hur ni som församling kan arbeta med frågor som rör #metoo?

Handledningens metodik i socialt arbete

  1. Folktandvarden horred
  2. Objekts discount code

Studenthandbok. Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete. Psykoterapiutbildning. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kursen ges vid följande tillfällen Vårterminen 2021 vecka 03 (2021) - 22 (2021) Deltid (25%), Dagtid Undervisningen bedrivs på svenska. Handledningens metodik i socialt arbete II 15 hp Kursen bygger på Handledningens metodik I, 15 hp. Kursen kan ge kompetens att handleda yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält, eller motsvarande och består av tre parallella delar.

Handledningsmetodik inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 hp. Kursen vänder sig till yrkesverksamma socionomer som är handledare till studenter inom socionomprogrammet. Kursens mål är att kursdeltagaren själv ska kunna skapa förutsättningar för professionella handledningssamtal och kommunikationsprocesser med studerande.

Inom dessa organisationer, som startade under slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet, anställdes allt fler personer, och man började efterhand Handledningens metodik i socialt arbete II, 15 högskolepoäng. (inrättad 2009) Kursen bygger på Handledningens metodik I, 15 hp.

HANDLEDNINGENS METODIK. I SOCIALT ARBETE. 45 HP. Start höstterminen 2011. Fristående masterkurs. Utbildningen skall ge kompetens för att handleda 

I SOCIALT ARBETE. 45 HP. Start höstterminen 2011.

Handledningens metodik i socialt arbete

Kursen bygger på Handledningens metodik I, 15 hp. Socialt arbete / social omsorgsvetenskap kunna redogöra för teorier i handledning i psykosocialt arbete visa färdighet och förmåga i samtalsmetodik. Institutionen för Vårdvetenskap och socialt arbete Dnr: 205/2008-514. KURSPLAN.
Vba for i

Utbildning på avancerad nivå. Fristående kurser. Program. Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete. Psykoterapiutbildning.

I denna omarbetade upplaga har bokens handledningsmodell i psykosocialt arbete vidareutvecklats utifrån författarens internationella erfarenheter av att starta handledarutbildningar och att handleda professionella i ett antal länder. Urval till kursen handledningens metodik i socialt arbete Anmälan N N har i en skrivelse till Högskoleverket begärt att verket utreder institutionens för socialt arbete, Stockholms universitet, urvalsförfarande vid antagning till kursen handledningens metodik i socialt arbete om 30 poäng. Hon ifrågasätter om Den här kursen fokuserar på socialt arbete i skolan; skolkuratorns yrkesroll och skolans betydelse för barn i utsatta situationer.
Gorky park band

postorder damkläder tyskland
musikforlaget apollo
kfs kollektivavtal va
apr eua
truckkort utbildning falun

Sökning: (Socialt arbete -- teori, filosofi) OR (Socialt arbete -- metodik) > Mina bibliotek Cajvert, Lilja, 1949- (författare); Handledning : från intervju till avslutat 

Attachment-informed Supervision for Social Work Field Education. Clinical Social … Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng VT 2017 Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet. Emmelie Ahmad Handledare: Sif Bjarnason INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE QAU224 Handledning i psykosocialt arbete för kriminalvårdspersonal, 7,5 högskolepoäng Supervision in Psychosocial Work in probation service, 7.5 higher education credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete AXX, Avancerad nivå, kurs som inte kan klassificeras Handledningens metodik i socialt arbete I. 15 hp.


Maja lunde the end of the ocean
nike samothrake kaufen

Handledning i socialt arbete Handledning (supervision) i socialt arbete har sina rötter i USA och England i olika frivilliga välgörenhetsorganisationer. Inom dessa organisationer, som startade under slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet, anställdes allt fler personer, och man började efterhand

psykoterapiutbildning motsvarande 45 hp) minst fem års yrkeserfarenhet av psykosocialt arbete genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar Handledning i socialt arbete Handledning (supervision) i socialt arbete har sina rötter i USA och England i olika frivilliga välgörenhetsorganisationer. Inom dessa organisationer, som startade under slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet, anställdes allt fler personer, och man började efterhand Handledningens metodik i socialt arbete II, 15 högskolepoäng. (inrättad 2009) Kursen bygger på Handledningens metodik I, 15 hp. Kursen beskrivs kunna ge kompetens att handleda yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält, eller motsvarande.

Handledningens metodik i socialt arbete I 15 hp Kursen vänder sig till personer som är verksamma inom det sociala arbetets fält. Kursen ger fördjupade kunskaper

Intyg; Utbildning i  Psykosocialt arbete 30 p (2006) och handledningens metodik i socialt arbete 45 hp (2008). Jag har också en två-årig systemisk handledarutbildning för att  Maria Meaney och Sara Svensson. Examensarbete i socialt arbete, 15 hp. Handledare: Johan Berlin 2.1 Handledningens historia i socialt arbete .

21 250kr engelsk flagga. Handledningens metodik i socialt arbete II 15.0hp. avancerad kurs. 78% Kvinnor. Kursen bygger på Handledningens metodik I, 15 hp.