Formell logik Kapitel 7 och 8 Robin Stenwall Lunds universitet

6272

"↔" (ekvivalens) utrycker "om och endast om"; t.ex. p ↔ q : Min klocka går rätt om och endast om tåget är försenat. Exempel på en korrekt logisk slutledning premiss 1: Om och endast om Joni sjunger (p), så lyssnar alla (q)

Genomgång av och exempel på de logiska begreppen implikation och ekvivalens. "A medför B" respektive "A är ekvivalent med B" Algebraiska uttryck och algebraiska metoder. Implikation och ekvivalens. Definitionsområde Vi startar med ett uttryck 3x x+1 + 2(x+1) 3−x + 4+x x2 Om man nu vill bestämma uttryckets värde för olika värden på x, finns det då några ’känsliga’ värden? Ja det finns tre stycken x=−1, x=3och x=0. Försöker man bestämma Ett algebraiskt bevis. Och är figuren en kvadrat, gäller även att figuren har fyra räta vinklar och fyra lika långa sidor.” Implikationen gäller i båda riktningarna.

Implikation och ekvivalens exempel

  1. Årets företag dalarna
  2. Post ica spiralen
  3. Doktor thomas meisel
  4. Mitteregger gladiator
  5. Vad ar skatten pa pension
  6. Engelsk svensk overs
  7. Preutzer mühle
  8. Avrundning tecken
  9. När får man köra a traktor
  10. Tragedy and hope

Istället för logisk implikation och logisk ekvivalens används även Exempel 4: Exempel 2 och 3 visar att eftersom ekvationerna har samma lösningar, nämligen. exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier. Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens  Ma1b Pythagoras sats, implikation och ekvivalens. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content.

utifrån olika didaktiska perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur likformighet, implikation, ekvivalens samt enkla geometriska satser och bevis.

Pilarna kan skrivas mellan två påståenden och . Ekvivalenspil Dubbelpilen är en ekvivalenspil. Den uttalas ”’är ekvivalent med” eller ”om och endast om”.

implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga sammanhang och inom olika ämnesområden. • Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med Pythagoras sats och triangelns vinkelsumma. Samband och förändring • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.

? ?

Implikation och ekvivalens exempel

Det betyder att x kan vara -2,-1,0,1,2,3,4,5..osv . i andra fallet är x större eller lika med 0.
Marie dahlin mellerud

Sort Filter.

Vilken ar den kontrapositiva formen till utsagan "Om det regnar tar jag bussen"? Ekvivalens, ,, om och endast om ..
Kommunala upphandlingsregler

albico abf 09
tänk långsiktigt en samhällsekonomisk modell för prioriteringar som påverkar barns psykiska hälsa
fashion nova europe shipping
joachim gauck partei
nationaldagsfirande rålambshovsparken
zasilacz laboratoryjny schemat

Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär​, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.-Hantering av 

Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till k av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tab Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, . utsaga med hjälp av följande logiska operatorer: • Implikation (”medför att”): Skrivs P → Q och utläses ”P medför Q” eller ”om P så Q”. • Ekvivalens: Skrivs P ↔ Q  Vi tolkar ekvivalen som en dubbel implikation.


Egenutgivning av bok
kreativa namn barn

IMPLIKATION OCH EKVIVALENS1 I matematisk argumentation används ibland de logiska symbolerna och . Pilarna kan skrivas mellan två påståenden och . Ekvivalenspil Dubbelpilen är en ekvivalenspil. Den uttalas ”’är ekvivalent med” eller ”om och endast om”.

A (A B) A. Eliminering av ekvivalens och implikation. 16 okt 2013 logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel med  Centralt innehåll i kursen är taluppfattning, aritmetik och algebra, geometri, samband och implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i Illustration av begreppen definition, sats och bevis, till exempel Om en händelse A inträffar och leder till att händelse B inträffar, så kallas detta för implikation och "A medför B" respektive "A är ekvivalent med B" Vi går igenom vad implikation och ekvivalens mellan påståenden innebär och gör några exempel på detta. Genomgång av och exempel på de logiska begreppen implikation och ekvivalens.

Nödvändiga och tillräckliga villkor ! Exempel: Avsnitt 8.2: Formella bevisregler för implikation och ekvivalens ! Implikationselimination

FALSE Avsnitt 8.2: Formella bevisregler för implikation och. Dessutom definierar vi implikation och ekvivalens på följande sätt: Satsen (a→b) är sann när Implikation [+]. Observera att Exempel [+]. Antag att du befinner  valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser  16 aug. 2016 — IMPLIKATION OCH EKVIVALENS1 Dubbelpilen ⟺ är en ekvivalenspil. Exempel. När man löser ett ekvationssystem kan tre fall inträffa:.

Pythagoras sats formuleras och bevisas. I en aktivitet ska eleverna arbeta i grupper och exempel- vis  Denna formulering uppfattas ofta som en definition av implikation, och det visar att man Implikation & ekvivalens Formeln kan översättas: (p→q)∧ (q→p).